Informacje dla usługi JAMBOX go!


Co to jest JAMBOX go!?
JAMBOX go! to możliwość oglądania wybranych kanałów z oferty JAMBOX na urządzeniach typu: komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon.

Jak korzystać z JAMBOX go!?
Aby skorzystać z JAMBOX go! potrzebne jest jedno z następujących urządzeń:
 • urządzenie typu smartfon lub tablet,
 • komputer z przeglądarką internetową

Dlaczego po zalogowaniu widzę tylko kilka kanałów demonstracyjnych?

 • Lokalny Operator nie aktywował w ramach swojej sieci usługi JAMBOX go!,
 • Lokalny Operator nie aktywował dla Twojego konta usługi JAMBOX go!,
Jeśli chcesz oglądać więcej kanałów w usłudze JAMBOX go!, prosimy o kontakt z BOK swojego Lokalnego Operatora, aby ustalić, czy:
 • Znajdujesz się w zasięgu sieci operatora.
 • Lokalny Operator uruchomił w ramach swojej sieci usługę JAMBOX go!
 • Lokalny Operator aktywował dla Twojego konta usługę JAMBOX go!
Nie widzisz wszystkich kanałów, które są w Twoim pakiecie?
 • W momencie logowania się do usługi JAMBOX go! nie znajdujesz się w zasięgu sieci Lokalnego Operatora. Sprawdź listę dostępnych kanałów w domu i poza domem.
 • Korzystasz z usługi telewizyjnej JAMBOX w zakresie pakietów Na Start, Mikro oraz Mini, dla których usługa JAMBOX go! jest niedostępna
Czy istnieje możliwość korzystania z JAMBOX go!, poza siecią internetową Lokalnego Operatora, np. korzystając z bezpłatnych sieci WI-Fi lub Internetu mobilnego. Tak. JAMBOX go! działa w ramach sieci internetowej Lokalnego Operatora, a dokładniej w ramach gospodarstwa domowego do którego dostarczana jest usługa internetowa Operatora. Usługa JAMBOX go! działa także poza domem, ale ilość kanałów jest ograniczona. Sprawdź listę dostępnych kanałów w domu i poza domem. Na ilu urządzeniach mogę jednocześnie oglądać telewizję korzystając z JAMBOX go!? JAMBOX go! możesz zainstalować na wszystkich możliwych urządzeniach w Twoim domu. Jednakże w tym samym czasie odtwarzanie możliwe jest na trzech urządzeniach. W Internecie można znaleźć serwisy, które oferują znacznie więcej kanałów. Dlaczego w JAMBOX go! liczba kanałów jest ograniczona? W JAMBOX go! liczba kanałów uzależniona jest od:
 • oferty programowej z której korzystasz,
 • zezwoleń od Nadawców kanałów telewizyjnych na reemisję w sieci IP, którymi dysponuje SGT operator platformy JAMBOX
Czy usługa JAMBOX go! jest legalna? Tak. Wszystkie kanały dostępne w usłudze JAMBOX go! udostępniane są na podstawie umów z nadawcami telewizyjnymi, które zawarła firma SGT operator platformy JAMBOX. Czy korzystając z JAMBOX muszę płacić abonament radiowo-telewizyjny? Naszym zdaniem tak. Traktujemy oglądanie kanałów w naszej usłudze jak „zwykłe” oglądanie telewizji. Jednak jeśli płacisz już abonament za swój telewizor nie musisz rejestrować swojego telefonu komórkowego, tabletu czy komputera jako kolejny odbiornik.